XVII PIKNIK ARCHEOLOGICZNY "RYDNO"

Wąchock
23-26 września 2021

ZAPRASZAMY W KOLEJNĄ PODRÓŻ DO EPOKI KAMIENIA !!!

EPOKA KAMIENIA NA ŻYWO !!!

Po raz siedemnasty już, w Wąchocku, odbędzie się Piknik Archeologiczny "Rydno" - wyjątkowe spotkanie z naszymi przodkami z epoki kamienia.

Tegoroczny Piknik organizowany będzie w dniach 23-26 września, w Wąchocku, przy Opactwie Cystersów
(niedaleko Rezerwatu Archeologicznego Rydno ;)

W zainscenizowanych obozowiskach z epoki kamienia przedstawimy najważniejsze zagadnienia związane z życiem w tej epoce: metody uzyskiwania ognia, techniki obróbki krzemieni i innych materiałów, metody wytwarzania i zastosowania barwników mineralnych (między innymi "krwicy" otrzymywanej z hematytu wydobywanego w przeszłości na Rydnie), różne rodzaje broni myśliwskiej, prehistoryczną sztukę, "gastronomię", magię...

WSTĘP WOLNY !!!


W PROGRAMIE:

23 i 24 września (czwartek i piątek)

  • zamknięte zajęcia i pokazy dla grup zorganizowanych, szkół, itp.
  • zajęcia w formie prelekcji / pokazu multimedialnego
  • zajęcia warsztatowe
  • zainteresowanych udziałem prosimy o wcześniejszy kontakt - tel. 661 559 505 lub 502 116 481.

25 i 26 września (sobota i niedziela) 11.00-17.00

  • zainscenizowane "żywe" obozowiska z epoki kamienia, prezentacje życia codziennego i dawnych rzemiosł, scenki rodzajowe, niecenie ognia, narzędzia z krzemienia, kości i rogu, naczynia i figurki z gliny, krzemieniarstwo, plecionkarstwo i tkactwo, broń myśliwska i polowanie, prehistoryczna gastronomia, pradziejowa sztuka i naturalne barwniki, rytuały i magia...
    warsztaty archeologiczne, pokazy archeologii eksperymentalnej,
  • konkursy, zabawy i inne atrakcje - m.in. strzelnica łucznicza, ścianka wspinaczkowa, archery tag (łucznicze dwa ognie)

PIKNIK ARCHEOLOGICZNY "RYDNO" odbywa się co rok (od 2005), zwykle w połowie maja. Jest on poświęcony epoce kamienia - czasom kiedy Rydno było swoistą "stolicą" Europy Środkowej. Celem jego organizacji jest możliwie pełne przybliżenie uczestnikom wiedzy o życiu prehistorycznych mieszkańców Rezerwatu. Jest również doskonałą "żywą" lekcją historii.

Piknik inspirowany jest trwającymi już 100 lat badaniami archeologicznymi na terenie Rezerwatu Rydno. Archeolodzy znaleźli tu bardzo liczne ślady pobytu ludzi z epoki kamienia, głównie schyłkowego paleolitu i mezolitu - pozostałości kilkuset stanowisk osadniczych skupionych wokół kilku wychodni-kopalni hematytu, barwnika koloru czerwonego. Był to najpewniej towar drogi i poszukiwany. Wysłańcy różnych plemion, aby go zdobyć, przebywali niejednokrotnie po kilkaset kilometrów - świadczą o tym znajdowane na Rydnie obsydiany wydobywane wyłącznie w Słowacji i na Węgrzech, krzemienie z okolic Krakowa, z Podlasia i Pienin, oraz ziarna hematytu z Rydna występujące na odległych stanowiskach.

Niektóre z przebadanych tu stanowisk miały kluczowe w skali europejskiej znaczenie dla poznania kultury ludzi żyjących w epoce kamienia. W celu ochrony niezwykłego nagromadzenia pradziejowych zabytków (nigdzie na świecie nie ma takiej koncentracji stanowisk paleolitycznych) od 1957 roku trwały starania o utworzenie na Rydnie rezerwatu archeologicznego. Udało się to dopiero w 1986 roku. Rezerwat objął część doliny rzeki Kamiennej od wschodnich obrzeży Skarżyska-Kamiennej po Górę Św. Rocha w Wąchocku.

Organizatorami Pikniku są: Klub Archeologiczny "Rydno" działający przy Oddziale Międzyszkolnym PTTK w Starachowicach i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wąchocku.

Imprezę wspierają: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Starostwo Powiatowe w Starachowicach, Urząd Miasta i Gminy Wąchock.